Welkom bij Orkestmateriaal.nl
Orkestmateriaal.nl verhuurt bladmuziek voor orkesten en ensembles: orkestpartijen, 
partituren, koormateriaal, operapartijen, opera-aria's, operettemuziek, oratorium en nog veel meer...

Opera

Operette

 
   
GOEDKOOP ORKESTMATERIAAL NODIG? 
Bij Orkestmateriaal.nl vind u officiële, gedrukte orkestpartijen, 
koormateriaal, operapartijen, bladmuziek oratorium, 
alles voor een ‘vriendenprijs’ en natuurlijk geheel legaal.

Wat een 'vriendenprijs' is hangt van enkele factoren af, 
soms is een werk al voor € 15,- leverbaar.

Elementen die meespelen zijn:

- betreft het een speciale bestelling of is het uit voorraad leverbaar?
- wat is aantal concerten?
- wat is lengte van het werk?

Voor een goede offerte stuurt u eenvoudig een mail naar info@orkestmateriaal.nl
met zoveel mogelijk van de bovenstaande informatie.
Natuurlijk is het mogelijk dat in een vroeg stadium nog niet alle 
gegevens bekend zijn, uiteraard wordt hier rekening mee gehouden.

Ook is het mogelijk om bij orkestmateriaal.nl speciale bewerkingen of 
bezettingen te bestellen.
Leg uw wensen per mail aan ons voor, we denken graag met u mee!


Huurvoorwaarden orkestmateriaal.nl
1. Huurder huurt van verhuurder, orkestmateriaal.nl te Bilthoven, orkestmaterialen (bladmuziek) tbv. de concert als 
vooraf overeengekomen. 
Wijziging van het aantal concerten verhoogt de huurprijs en dient vooraf te worden gemeld.

2. Het materiaal is uitsluitend bedoeld tbv. bovenstaande concerten en mag niet gebruikt worden voor verdere 
reproducties in welke vorm dan ook, zoals bv. concerten, opnamen voor cd, TV., film, video etc.,
tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Het materiaal mag niet worden ge(foto)kopieerd, bewerkt, gearrangeerd etc. 
Het materiaal mag niet uitgeleend/verhuurd aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de verhuurder.

3. Huurder tekent voor ontvangst van het materiaal in de staat als omschreven op elk afzonderlijk AFGIFTEformulier. 
Evt. beschadigingen, vermissingen en manco's etc. dienen direct te worden gemeld.

4. Huursommen en borgsommen dienen vooraf of bij ontvangst te worden voldaan.

5. Materialen worden in overleg geleverd (opgehaald of verzonden) maar ten minste 1 maand voor het concert. 
Meestal zijn mna overleg eerdere levertijden mogelijk, 2 of 3 maanden (of langer) voor het concert is niet 
ongebruikelijk. Dit is meestal afhankelijk van of materiaal reeds in voorraad is.

6. Voor alle materialen is een borg vereist van minimaal 100% van de huurprijs. 
Evt. schaden als gevolg van gebreken, beschadigingen of vermissingen mogen door verhuurder met de borgsom 
worden verrekend.

7. Bij annulering vindt in principe geen restitutie van huursommen plaats. Wel kan, i.o., coulance worden toegepast. 
Borgsommen worden terugbetaald uiterlijk binnen 14 dagen na onberispelijke retournering van het materiaal in 
de oorspronkelijke staat; 
bij vermissingen/beschadigingen mag verrekening met de borgsom plaatsvinden. 
Bij nieuwstaat mogen betekeningen io. blijven staan.

8. Het materiaal moet op de aangegeven datum compleet franco en gesorteerd worden teruggezonden of -bezorgd.
Bij latere terugzending wordt € 30,- per week per werk extra berekend. 
Het risico van verlies van het poststuk ligt bij de huurder, gebruik dus altijd een verzekerde verzending! 
Let op: aantekenen met TPG biedt slechts €50 schadevergoeding en is meestal niet voldoende.

9. Beschadigingen, vermissingen etc. van partijen worden zoveel mogelijk tegen kostprijs berekend. 
Een richtprijs hierbij is € 5 tot 35,- per partij (afhankelijk van de lengte van het werk).
Partituren etc. hebben een eigen tarief (ook kostprijs). Onder beschadigingen worden i.i.g. verstaan: niet-verwijderbare aantekeningen, scheuren, verontreinigingen, vouwen etc. Aantekeningen, zoals streken etc., kunnen, mits netjes en verwijderbaar aangebracht, i.o. met de verhuurder in de partijen blijven staan. AANTEKENINGEN UITSLUITEND MET ZACHT, GRIJS POTLOOD!!! 10. Bij te late inlevering kan een boete worden berekend. 11. De hurende contractspartij (bv. het koor) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het materiaal.
Indien materiaal aan derden wordt verstrekt (bv. aan een begeleidingsorkest) is het aan te bevelen goede afspraken te maken (ontvangstbevestiging) en de partijen op naam aan de orkestleden ter hand te stellen. Hiertoe is elke partij voorzien van een eigen, uniek nummer (linksboven). Dit blijft echter de verantwoordelijkheid van de huurder.


Opera

OperetteCopyright © 2015 
orkestmateriaal.nl